Gostujuće predavanje “Tršćansko pitanje i jugoslavenska vanjska politika. Istraživački izazovi i historiografski problemi”

Dr. Federico Tenca Montini održat će u sklopu Doktorskog seminara Poslijediplomskog doktorskog studija Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i svjetskom kontekstu predavanje Tršćansko pitanje i jugoslavenska vanjska politika. Istraživački izazovi i historiografski problemi u subotu, 16. siječnja 2021. s početkom u 10 sati.

Za slušanje predavanja treba se prijaviti putem sljedećeg linka:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDVlZTY2MTUtOTc1OC00MGM4LWI0YmItODZmODY3MmI5NmFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22966177f7-9bc0-476a-8430-5470af760278%22%2c%22Oid%22%3a%22b571ddd0-9c22-4b57-9785-aceac8e52132%22%7d


Započela nastava u novoj akademskoj godini

U prosincu 2020. godine započela je nastava na Poslijediplomskom doktorskom studiju Moderne i suvremene hrvatske povijesti u europskom i svjetskom kontekstu u akad. god. 2020./2021. Raspored nastave proslijeđen je svim doktorandima i objavljen na ovoj web-stranici u rubrici Satnica. Osim za dosadašnje polaznike doktorskog studija, nastava je započela i za novu generaciju doktoranada u koju je, usprkos pandemijskim uvjetima, upisano sedmero vrlo motiviranih kandidata. Nastava se u skladu s općom situacijom odvija na daljinu, a izvodi ju – uz profesore s Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu – i niz gostujućih predavača iz Hrvatske i inozemstva.

Raspored nastave u akad. god. 2020.-2021.

Obavezni predmeti  

1. semestar

Hrvatska predmoderna i moderna povijest 

prosinac 2020., siječanj 2021.

I. Iveljić četvrtkom u 17.30 preko Omege od 17.12.2020;

5., 7. siječnja 2021.

gosti predavači:

Mark Cornwall (University of  Southampton), 19. i 21. siječnja u 17.30, Office Teams

Željko Dugac (HAZU) 12. i  14. 1. 2021. 17.30 Office Teams

Ulf Brunnbauer  (Regensburg)  11. 2. 17.30 Office Teams


Hrvatska moderna i suvremena povijest

25. i 28. siječnja 2021., 18-19.30 prof. dr. Ivo Goldstein preko Omege

daljnji termini u dogovoru s profesorom veljača 2021.


2. semestar  

Teorijske paradigme i analitičko-interpretativne metode u suvremenoj historijskoj znanosti

ožujak, travanj 2021.


Hrvatska suvremena povijest

travanj, svibanj 2021.


Doktorski seminar za 3. i 5. semestar

siječanj, veljača


Doktorski seminar za 4. i 6. semestar

svibanj, lipanj     


Doktorski seminar za 2. semestar

travanj, svibanj   


Izborni predmeti za sve godine

Vedran Duančić

Znanost, ideologija i modernost u 20. stoljeću

  1. Ponedjeljak 18. siječnja 2021. 17:30–19:00h (2 sata)

  2. Utorak 26. siječnja 2021. 17:30–19:00h (2 sata)

  3. Subota 30. siječnja 10:00–13:15h (4 sata, s pauzom)

  4. Utorak 2. veljače 2020. 17:30–19:00 (2 sata)

  5. Četvrtak 4. veljače 2021. 17:30–19:00h (2 sata)

  6. Subota 13. veljače 2021. 10:00–13:15h (4 sata, s pauzom)


Tvrtko Jakovina

Dekolonizacija, emancipacija i blokovi: Pokret nesvrstanih zemalja u Hladnom ratu i svijetu globalne civilizacije

ožujak


Vjeran Pavlaković

Kultura sjećanja u jugoistočnoj Europi

travanj


Obavijest o javnim obranama doktorskih radova

Kandidatkinja: Ana Rajković

Datum održavanja obrane: petak, 11. prosinca 2020. s početkom u 14,15 sati, u prostoriji A-201

Naslov rada: Ideološki prijepori u radničkom pokretu u Osijeku (1918. – 1939.)

Mentor: prof. dr. sc. Tvrtko Jakovina

PDS Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i svjetskom kontekstu

Povjerenstvo za obranu rada:

1. prof. dr. sc. Damir Agičić

2. izv. prof. dr. sc. Ivica Šute

3. dr. sc. Zlata Živaković Kerže, znan. savjetnica u miru

Kandidatkinja: Ivana Cvijović Javorina

Datum održavanja obrane: četvrtak, 17. prosinca 2020. s početkom u 15,00 sati, u prostoriji A-201

Naslov rada: Nastava njemačkog jezika i književnosti na Sveučilištu u Zagrebu od 1876. do 1918.

Mentori: prof. emeritus dr. sc. Drago Roksandić i prof. dr. sc. Marijan Bobinac

PDS Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i svjetskom kontekstu

Povjerenstvo za obranu:

1. prof. dr. sc. Damir Agičić

2. izv. prof. dr. sc. Milka Car Prijić

3. dr. sc. Tihana Luetić, viša znanstvena suradnica (HAZU, Zagreb)

Javne obrane moći će se pratiti preko poveznica dostupnih na web-stranicama poslijediplomske referade:

https://pds.ffzg.unizg.hr/

Konferencija za tisak povodom izdavanja knjige „Tito-Stalin Split 70 Years After“

Poslijediplomski doktorski studij moderne i suvremene hrvatske povijesti u europskom i svjetskom kontekstu

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

i

Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

organiziraju konferenciju za tisak povodom izdavanja knjige „Tito-Stalin Split 70 Years After“ u četvrtak 10.12.2020. u 11h. Knjiga je zbirka tekstova održanih na međunarodnoj konferenciji koju su organizirali povjesničari iz Zagreba i Ljubljane, a održala se krajem lipnja 2018. u Zagrebu i na Golom otoku.

Konferenciju je moguće pratiti na:

https://www.facebook.com/Slovenskazgodovina; video!

https://zgodovina.ff.uni-lj.si/dogodki/novinarska-konferenca-predstavitev-knjige-tito-stalin-split-70-year-after

Link na publikaciju:

https://openbooks.ffzg.unizg.hr/index.php/FFpress/catalog/book/85

Vidimo se!

Bojan Balkovec

Tvrtko Jakovina

Martin Previšić


Prethodne obavijesti o zborniku i konferenciji: