Konferencija „The Adriatic as a Place of (Ex)Change“

Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i Institutu za povijest umjetnosti održat će se od 9. do 11. studenoga 2023. međunarodna konferencija za doktorande i istraživače u ranoj fazi karijere The Adriatic as a Place of (Ex)Change, koju organiziraju doktorski studenti u sklopu suradnje između Poslijediplomskog doktorskog studija Predmoderne povijesti te L’Institut des Sciences et Techniques de l’Antiquité Sveučilišta Franche-Comté.

Organizaciju konferencije poduprli su poslijediplomski doktorski studij Predmoderne povijesti, poslijediplomski doktorski studij Moderne i suvremene hrvatske povijesti u europskom i svjetskom kontekstu i poslijediplomski doktorski studij Filozofije pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

U sklopu konferencije održat će se i keynote izlaganja profesorice Morane Čaušević-Bully sa Sveučilišta Franche-Comté, profesorice Pascale Chevalier sa Sveučilišta Clermont-Auvergne, profesora Tvrtka Jakovine s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te više znanstvene suradnice Dubravke Mlinarić s Instituta za migracije i narodnosti.

Program konferencije:

https://www.ipu.hr/article/hr/1573/the-adriatic-as-a-place-of-exchange

Natječaj za upis kandidata na doktorske i sveučilišne specijalističke studije u ak. god. 2023./2024.

Doktorski studij iz znanstvenog područja humanističkih znanosti

Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i  svjetskom kontekstu (Hrvatska povijest u 19. i 20. stoljeću)

Uvjeti i kriteriji upisa na studij:

  • završen diplomski sveučilišni studij povijesti ili srodnih znanosti uz uvjet utvrđivanja razlikovnih ispita,
  • težinski prosjek ocjena u diplomskome studiju najmanje 4.00. Za kandidate s prosjekom ocjena od 3.50 do 4.00 Vijeće studija odredit će dodatne uvjete,
  • dvije preporuke sveučilišnih nastavnika ili znanstvenika od kojih je jedna potencijalnog mentora/savjetnika s njegovom izjavom o prihvaćanju mentorstva i potvrdom o izvedivosti okvirnog plana istraživanja,
  • nacrt istraživanja (opis istraživačkog interesa),
  • motivacijski razgovor.

Broj mjesta: 15

Školarina po semestru: 862,70 EUR (6.500,00 HRK)

Dokumentacija za prijavu za upis na specijalistički studij:

Prijave kandidata s dokazima o zadovoljavanju uvjeta šalju se poštom na adresu: Filozofski fakultet, s naznakom „Prijava na natječaj za upis na poslijediplomsku razinu studija“, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb.

Prijave se primaju od 1. do 30. rujna 2023. Prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Ako se na neki studij ne prijavi dovoljan broj kandidata Fakultet zadržava pravo ne izvoditi program.

Izvor i dodatne obavijesti:

LAURA BASSI SCHOLARSHIP

The Laura Bassi Scholarship was established by Editing Press in 2018 with the aim of providing editorial assistance to postgraduates and junior academics whose research focuses on neglected topics of study, broadly construed, within their disciplines. The scholarships are open to every discipline and are awarded three times per year: December, April, and August. The value of the scholarship is remitted solely through editorial assistance as follows:

Master’s candidates: $750
Doctoral candidates: $2,500
Junior academics: $500

These figures reflect the upper bracket of costs of editorial assistance for master’s theses, doctoral dissertations, and academic journal articles, respectively. All currently enrolled master’s and doctoral candidates are eligible to apply, as are academics in the first five years of full-time employment. There are no institutional, departmental, or national restrictions.

https://editing.press/bassi

Grad Zagreb: Javni poziv za dodjelu potpora obrazovanju doktorandima

Cilj potpora obrazovanju usmjerenih doktorandima je olakšati doktorandima znanstveno – istraživački razvoj te im pružati financijsku potporu koja će im omogućiti kvalitetna terenska istraživanja i sudjelovanje na kvalitetnim edukativnim aktivnostima.

Potpore obrazovanje doktorandima iznose:

  • Za sudjelovanje na znanstvenim konferencijama, znanstvenim tečajevima, radionicama, skupovima/izložbama i drugim oblicima usavršavanja – do 664.00 eura/5.000,00 kuna
  • Za sudjelovanje u studijskim posjetama – do 664,00 eura/5.000,00 kuna
  • Za provođenje manjih terenskih istraživanja i obrade podataka za potrebe doktorskog rada – do 930,00 eura/7.000,00 kuna
  • Za potrebe pripreme materijala za obranu doktorskog rada – do 400,00 eura/3.000,00 kuna

Javni poziv bit će otvoren za prijave do kraja 2023. godine odnosno do iskorištenja sredstava. 

Tko ima pravo na potporu obrazovanju?

  • mogu se prijaviti svi polaznici doktorskih studija na Sveučilištu u Zagrebu koji su državljani Republike Hrvatske te ne primaju stipendiju financiranu od strane Grada Zagreba

Dodatne informacije:

https://www.zagreb.hr/javni-poziv-za-dodjelu-potpora-obrazovanju-doktora/188697

History Fest 2023.

Na sedmom History Festu u Sarajevu, koji je održan od 6. do 9. lipnja 2023, sudjelovali su i ove godine mnogi nastavnici i doktorandi Poslijediplomskog doktorskog studija Moderne i suvremene hrvatske povijesti u europskom i svjetskom kontekstu.

Ovogodišnja doktorska radionica, na kojoj su izlagali doktorandi iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije, bila je usredotočena na obljetnicu 1943. godine i sastojala se od dva dijela: 1) Zasjedanja AVNOJ-a u socijalističkim i postsocijalističkim udžbenicima historije; 2) Velike bitke 1943. na jugoslavenskom ratištu u socijalističkim i postsocijalističkim udžbenicima historije.

Među izlagačima iz Hrvatske bili su doktorandi našeg doktorskog studija Marino Badurina i Marina Alia Jurišić. Doktorsku radionicu moderirali su Branimir Janković (tajnik doktorskog studija) i Dubravka Stojanović. Na History Festu su, uz druge nastavnike, bili i voditelj doktorskog studija Damir Agičić i njegov zamjenik Tvrtko Jakovina.

Program:

https://www.historyfest.ba/