Raspored nastave u akad. god. 2019.-2020.

ZIMSKI SEMESTAR

Obavezni predmeti

Hrvatska predmoderna i moderna povijest

7. XII. 2019., 10-13 sati, dvorana A-201

14. XII. isto

Hrvatska moderna i suvremena povijest

11. I. 2020., 10-13 sati, dvorana A-201

18. I. 2020. isto

Teorijske paradigme i analitičko-interpretativne metode u suvremenoj historijskoj znanosti

25. I. 2020., 10-13 sati, dvorana A-201

1. II. isto

8. II. isto

Hrvatska suvremena povijest

15. II. 2020., 10-13 sati, dvorana A-201

22. II. isto

Doktorski seminar za 3. i 5. semestar

7. XII. 2019., dvorana A-202, 10-13 sati

18. I. 2020. isto

29. I. 2020. isto

8. II. 2020. isto

15. II. 2020. isto

29. II. 2020. isto

Doktorski seminar za 4. i 6. semestar (također za studente koji su imali prekid a bit će u III. ili V. semestru):

7. III. 2020. dvorana A-202, 10-13 sati

28. III. 2020.

4. IV. 2020.

9. V. 2020.

23. V. 2020.

Doktorski seminar za 2. semestar

23. V. 2020. dvorana A-202, 10-13 sati

6. VI. 2020.

4. VII. 2020.

5. IX. 2020.

26. IX. 2020.

Izborni predmeti za sve godine

ZIMSKI SEMESTAR

Građanski neposluh u modernoj povijesti, prof. dr. Elvio Baccarini

7. XII. 2019., 13.30-16.30 sati, dvorana A-201

14. XII. isto

11. I. 2020. isto

18. I. 2020. isto

LJETNI SEMESTAR

Svakodnevica socijalističke Hrvatske, prof. dr. Igor Duda

28. III. 2020., 13.30-16.30, dvorana A-201

4. IV. isto

18. IV. isto

25. IV. isto

Jugoslavija u detantu, prof. dr. Tvrtko Jakovina

8. V. 2020., 13.30-16.30, dvorana A-201

15. V. isto

23. V. isto

6. VI.  isto

Raspored nastave u akad. god. 2018.-2019.

 

Obavezni predmeti

Hrvatska predmoderna i moderna povijest
24.XI.2018., 10-13h, dvorana A-201
1. XII. isto
8. XII. isto

Hrvatska moderna i suvremena hrvatska povijest
15.XII.2018., 10-13h, dvorana A-201
12.I.2019. isto
19.I. isto

Teorijske paradigme i analitičko-interpretativne metode u suvremenoj historijskoj znanosti
2.II. 2019., 10-13h, dvorana A-201
9.II. isto
16.II. isto

Hrvatska suvremena povijest
23.II. 2019., 10-13h, dvorana A-201
2.III. isto
9.III. isto

Doktorski seminar – za doktorande 3. i 5. semestra
12. I. 2019., 10-13h, dvorana A-202
19. I. 2019. isto
26. I. 2019. isto
2. II. 2019. isto
23. II. 2019. isto

Doktorski seminar – za doktorande 4. i 5. semestra
16.III.2019., 10-13h, dvorana A-201
23.III. isto
30.III. isto
6.IV. isto
13.IV. isto

II. semestar

27.IV., 10-13h, dvorana A-201
11.V. isto
8.VI. isto
6.VII. isto
31.VIII. isto

 

Izborni predmeti za sve godine

Ženske udruge u prvoj polovici 20. stoljeća, nositelj: doc. dr. Ida Ograjšek Gorenjak
24.XI.2018., 13.30-16.30h, dvorana A-201
8.XII. isto
15.XII. isto
12.I.2019. isto

Tranzicija hrvatskih elita iz Habsburške Monarhije u jugoslavensku državu, nositelj: prof. dr. Iskra Iveljić
2.II. 2019., 13.30-16.30h, dvorana A-201
9.II. isto
16.II. isto
23.II. isto

Povijest pokreta nesvrstanih, nositelj: prof. dr. Tvrtko Jakovina
9.III.2019., 13.30-16.30h, dvorana A-201
16.III. isto
23.III. isto
30.III. isto

Politike povijesti: teorijska polazišta i prakse u socijalističkoj Jugoslaviji i suvremenoj Hrvatskoj, dr. sc. Snježana Koren

6.IV.2019., 13.30-16.30h, dvorana A-201
13.IV. isto
4.V. isto
11.V. isto

Vizualizacija hrvatskog 19. stoljeća. Građansko društvo, politika i umjetnost kroz vizualne izvore, nositelj: prof. dr. Dragan Damjanović
18.V.2019., 13.30-16.30h, dvorana A-201
24.V., posjet palači u Opatičkoj 10, termin će biti naknadno javljen
25.V., 13.30-16.30h, dvorana A-201
1.VI.,13.30-16.30h, dvorana A-201

 

Doktorski seminar (odrada nastave)

 

DOKTORSKI SEMINAR

 

Prof. dr. sc. Damir Agičić održavat će nastavu iz Doktorskog seminara (odrada za studente II. semestra) u sljedećim terminima:

 

subota, 22. rujna 2018. od 10 do 13.15 sati

subota, 29. rujna 2018. od 10 do13.15 sati

subota, 13. listopada 2018. od 10 do 13.15 sati

subota, 27. listopada 2018. od 10 do 13.15 sati

subota, 24. studenog 2018. od 10 do 13.15 sati

 

O eventualnim pomjenama obavijestit ćemo Vas pravovremeno.

 

 

Nadopuna satnice

 

DOKTORSKI SEMINAR

 

Studenti od III. do VI. semestra studija

subota 10-13 sati

19.V. Faiz Sheikh

26.V. Faiz Sheikh

2.VI. Faiz Sheikh

9.VI. Damir Agičić

16.VI. Damir Agičić

 

Studenti II. semestra studija

Jedan ili dva termina – lipanj/početak srpnja

Preostali termini – rujan/listopad

Točni će termini biti određeni tijekom svibnja u dogovoru sa studentima.

 

IZBORNI KOLEGIJ IGORA DUDE

Subotnji termini prema postojećem rasporedu

Termini petkom u Centru M. Tripalo 13. i 27.4., 16.30-19.30

 

 

Raspored nastave na doktorskom studiju

 

Akad. god. 2017./2018.

 

 

Obavezni predmeti

 

1. godina

 

11.11.2017., 10-13.15, dvorana A-201, počinje nastava na obaveznom predmetu 1. semestra – Hrvatska predmoderna i moderna povijest; nastava traje svaku subotu (11., 18., 25.11. te 2.,9. i 16.12. a završava terminom 13.1.2018.)

20.1.2018., 10-13.15, dvorana A-201, počinje nastava na obaveznom predmetu 1. semestra – Hrvatska moderna i suvremena hrvatska povijest; nastava traje svaku subotu zaključno s 3.3.

10.3.2018., 10-13.15, dvorana A-201, počinje nastava na obaveznom predmetu Teorijske paradigme i analitičko-interpretativne metode u suvremenoj historijskoj znanosti, subotom 10., 17. i 24. 3., te 7., 14., 21. i 28. 4.

5., 12., 19., 26.5. i 9., 16.6. te 7.7., 10-13.15, dvorana A-201 – nastava na predmetu Hrvatska suvremena povijest

 

1. i 3. godinaDoktorski seminar

 

Od 18.11.2017. u A-202 od 10h nastava na Doktorskom seminaru prof. dr. Damira Agičića, prvo nadoknada termina 2. semestra a potom će se nastaviti nastava za 3. semestar.

 

Raspored nastave doktorskog seminara za prosinac i siječanj u A-202 od 10h

16.12.2017. – dr. sc. Zrinka Blažević

13.1.2018. – dr. sc. Josip Mihaljević

20.1.2018. – dr. sc. Branimir Janković

27.1.2018. – dr. sc. Suzana Leček

 

Izborni predmeti

 

  • 11. 11.-2.12. 2017., 14-17.15, dvorana A-201, Izvori i metode istraživanja u povijesnoj demografiji, nositelj prof. dr. Iskra Iveljić, nastavnik prof. dr. Božena Vranješ Šoljan, svake subote popodne zaključno s 2.12.
  • 9. i 16.12. i 13. i 20.1.2018., 14-17.15, dvorana A-201, izborni kolegij Izabrana poglavlja iz povijesti medicine i znanosti, nastavnik dr. sc. Željko Dugac
  • 3.2.-24.2. 2018., 14-17.15, dvorana A-201, Political Islam: Theories and Concepts, nositelj prof. dr. Tvrtko Jakovina, nastavnik dr. sc. Faiz Sheikh
  • 3., 10., 17. i 24.3., 14-17.15, dvorana A-201, Povijesna epidemiologija modernoga doba, nastavnik dr. sc. Nikola Anušić
  • 7., 21.4., 5. i 12.5., 14-17.15, dvorana A-201, Totalitarizam i masovna politika, 1900.-1945., nastavnici dr. sc. Ivica Šute, dr. sc. Goran Hutinec, dr. sc. Goran Miljan
  • 13. i 14. te 27. i 28.4., Svakodnevica socijalističke Hrvatske, nastavnik dr. sc. Igor Duda, termini petkom 13. i 27. u centru Miko Tripalo Ilica 5/II (točan popodnevni termin bit će javljen naknadno), subotom 14-17.15, dvorana A-201
  • 19., 26.5. i 9. i 16.6., 14-17.15, dvorana A-201, Hrvatsko-srpski odnosi u 20. st., nastavnik dr. sc. Drago Roksandić

 

 

Raspored ispita:

 

Termini ispita dogovaraju se s predmetnim nastavnicima.