The Tito-Stalin Split 70 Years After. Edited by Tvrtko Jakovina & Martin Previšić

U izdanju Odsjeka za povijest i Poslijediplomskog doktorskog studija Moderne i suvremene hrvatske povijesti u europskom i svjetskom kontekstu Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Oddelka za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani objavljen je 2020. zbornik radova “The Tito-Stalin Split 70 Years After” koji su uredili Tvrtko Jakovina i Martin Previšić na osnovu istoimene međunarodne konferencije održane u Zagrebu 2018. povodom 70. godišnjice sukoba Tita i Staljina 1948. godine.


Obavijest o održavanju javne obrane doktorskoga rada

Kandidat: Matko Globačnik

Datum i mjesto održavanja obrane: 2. srpnja 2020. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-102

Naslov rada: Historizam i marksizam u hrvatskim ideološkim sukobima Drugoga svjetskog rata

Mentor: prof. dr. sc. Drago Roksandić

PDS Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i svjetskom kontekstu

Povjerenstvo za obranu rada:

1. prof. dr. sc. Ivo Goldstein,  predsjednik povjerenstva

2. doc. dr. sc. Branimir Janković, član povjerenstva        

3. prof. dr. sc. Aleksandar Jakir (Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet), član povjerenstva

Javna obrana doktorskoga rada moći će se pratiti preko poveznice

Join Microsoft Teams Meeting

Izvor: https://pds.ffzg.unizg.hr/

Važna obavijest svim doktorandima – obaveza korištenja programa PlagScan

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu je za potrebe studenata i zaposlenika nabavio program za provjeru izvornosti teksta PlagScan.  Upute za korištenje, poveznicu za prijavu i Pravilnik o postupku korištenja programa za provjeru izvornosti teksta možete naći na stranici https://web2020.ffzg.unizg.hr/znanost/akademska-cestitost/

Obaveza korištenja programa PlagScan stupila je na snagu 29. travnja 2020.

Korištenje PlagScana obavezno je za sljedeće vrste radova:

  • završne i diplomske radove,
  • doktorske i specijalističke radove,
  • knjige izdane u nakladi Fakulteta i
  • radove u časopisima kojima je Fakultet izdavač ili suizdavač.

Provjera ispitnih i seminarskih radova može se provesti ako to traži nositelj kolegija.

Dakle, sam doktorand provjerava izvornost teksta te prilikom predaje rada na ocjenu dostavlja (elektronski) izvještaj iz softvera PlagScan mentoru i članovima povjerenstva.

Sedmi Festival povijesti Kliofest u virtualnom obliku 12-15. svibnja 2020.

Festival povijesti Kliofest – na kojem redovito sudjeluju i profesori i doktorandi Poslijediplomskog doktorskog studija Moderne i suvremene hrvatske povijesti u europskom i svjetskom kontekstu – trebao se kao i dosad održati polovicom svibnja 2020. u Zagrebu i diljem Hrvatske. Na rasporedu je trebao biti bogat program, nekoliko okruglih stolova – jedan u povodu 75. obljetnice kraja Drugoga svjetskog rata, jedan o Hrvatskoj i Europskoj uniji u povodu hrvatskoga predsjedanja, potom brojne promocije novih povijesnih knjiga, prikazivanje filmova i drugo. Zbog epidemiološke situacije glavnina programa Kliofesta odgođena je za jesen, u nadi da će se stvari normalizirati u dovoljnoj mjeri da se takva manifestacija može održati.

Unatoč svemu, organizatori su pripremili mnoge aktivnosti preko internetskih medija. Bit će tu kratki osvrti na nove knjige koje daju povjesničari i nakladnici, preporuke za čitanje, kao i nekoliko razgovora među povjesničarima o temama koje nas trenutno najviše zaokupljaju.

Nakladnici povijesnih knjiga između 12. i 15. svibnja 2020. predstavit će virtualno svoja nova izdanja, među njima i neka koja su trebala biti promovirana pred publikom. Kupci će moći iskoristiti sajamske popuste za nabavu knjiga tijekom tih nekoliko dana.

Na stranicama http://www.kliofest.org i http://www.historiografija.hr, kao i https://www.facebook.com/kliofest/ donosit će se obavijesti o programu i svim aktivnostima tijekom virtualnog Kliofesta, koje će se moći pogledati na youtube kanalu Kliofest.

Poziv za sudjelovanje – 6. Doktorska radionica: Suradnja, razmjena i solidarnost u Europi 1945-1990. (Pula, 26-29. kolovoza 2020.)

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet, Odsjek za povijest i
Centar za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma

6. DOKTORSKA RADIONICA
Suradnja, razmjena i solidarnost u Europi 1945-1990.

Pula, 26-29. kolovoza 2020.

Iako u posebnim okolnostima uslijed pandemije, i ove godine nastojimo organizirati Doktorsku radionicu. Nadamo se da će prilike biti sigurne i povoljne te da ćemo se moći okupiti u našem redovitom terminu, krajem ljeta u Puli. Sve moguće promjene u rasporedu na vrijeme ćemo objaviti. Ovogodišnju temu osmislili smo u rujnu prošle godine, no ona upravo sada, nažalost, dodatno dobiva na aktualnosti.

Od 2015. na radionici smo obrađivali različite teme iz suvremene povijesti, povijesti socijalističke Jugoslavije i širega europskog konteksta: Povijest svakodnevice u socijalističkoj Jugoslaviji, Jugoslavenski socijalizam: sličnosti i posebnosti, Novi čovjek za socijalističko društvo, Jugoslavija i globalna 1968.: konteksti, perspektive, odjeci, Industrijska društva kasnoga socijalizma: europske usporedbe. Teme su često bile povezane s istraživačkim projektima koji se provode u CKPIS-u, uz financiranje Hrvatske zaklade za znanost, ili u suradnji s mrežom okupljenom oko Katedre za povijest jugoistočne Europe Humboldtova sveučilišta u Berlinu, uz financiranje DAAD-a. Proteklih godina radionica je bilježila izvrstan odaziv te su na njoj sudjelovali doktorandi i predavači iz niza sveučilišta i drugih ustanova (Beč, Beograd, Berlin, Firenca, Ghent, Giessen, Glasgow, Graz, Hamburg, Iaşi, Konstanz, Kopar, Ljubljana, Montreal, München, Nottingham, Pariz, Potsdam, Prag, Regensburg, San Diego, Sarajevo, Skopje, Sofija, Split, Warwick, Zagreb i Pula). Podaci o svim prošlim radionicama dostupni su na našim mrežnim stranicama.

Ove godine zanimaju nas suradnja, razmjena i solidarnost u Europi od kraja Drugoga svjetskog rata do rušenja hladnoratovskog poretka. Ratom izmučen i porušen kontinent ubrzano se obnavljao i izgrađivao nova poslijeratna društva. Prvi val međusobnoga pomaganja, entuzijazma i solidarnosti prenio se u dugotrajne oblike formalne i neformalne povezanosti na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Volonteri, udruge građana, nevladine organizacije, masovne organizacije, sindikati, strukovne udruge, mirovne inicijative, ekonomski i vojni savezi, međudržavna suradnja i međunarodni ugovori bili su karike sa zadatkom održavanja društvene stabilnosti. Ponekad su kontakti prelazili željeznu zavjesu, ponekad su ostajali čvrsto usidreni unutar nacionalnih ili blokovskih okvira. Imajući na umu unutareuropske sličnosti i razlike, na radionici bismo htjeli raspravljati o suradnji i razmjeni na društvenom, ekonomskom, kulturnom, humanitarnom i vojnom polju. Zanimaju nas i akcije solidarnosti prema unesrećenima u prirodnim katastrofama, i infrastrukturno povezivanje, i kulturna razmjena, i sportska natjecanja, i politički savezi. Dobrodošle su sve teme koje upućuju na oblikovanje zajednice te na bilo koji oblik vertikalne ili horizontalne, službene ili neslužbene, lokalne ili međunarodne povezanosti.

Poziv za sudjelovanje i prijavni obrazac:

https://www.unipu.hr/ckpis/doktorska_radionica/2020