Važna obavijest

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu donio je nekoliko odluka koje mijenjaju određene financijske uvjete funkcioniranja doktorskih studija, što ima za posljedicu smanjenje iznosa školarine.

Na Poslijediplomskom doktorskom studiju Moderne i suvremene hrvatske povijesti u europskom i svjetskom kontekstu školarina će stoga iznositi 6.500,00 kuna po semestru.

Osim toga, troškove postupka ocjene i obrane doktorskog rada od sada više ne snose doktorandi nego doktorski studij, što je još jedna odluka u korist doktoranada.

Vodstvo doktorskog studija

Voditelj doktorskog studija:

prof. dr. sc. Damir Agičić

dagicic@ffzg.hr

Zamjenik voditelja studija:

prof. dr. sc. Tvrtko Jakovina

tjakovin@ffzg.hr

Tajnik doktorskog studija:

doc. dr. sc. Branimir Janković

bjankovi@ffzg.hr