Najava VI. kongresa hrvatskih povjesničara

U Rijeci će se od 30. rujna do 3. listopada 2020. godine održati VI. kongres hrvatskih povjesničara. Poslijediplomski doktorski studij Moderne i suvremene hrvatske povijesti u europskom i svjetskom kontekstu bit će zastupljen na Kongresu preko nastavnika i doktoranada koji će na njemu sudjelovati. Jedan dio doktoranada prijavio je zasebnu sekciju, a drugi su se pojedinačno prijavljivali na predstojeći Kongres. Molimo doktorande koji su se pojedinačno prijavili da se jave tajniku studija dr. sc. Branimiru Jankoviću (bjankovi@ffzg.hr). Doktorski studij razmotrit će naime mogućnost plaćanja troškova kotizacije našim doktorandima kojima kotizacija neće biti pokrivena preko druge institucije ili projekta.