Međunarodna konferencija ”Transitions out of Empire in Central and Southeastern Europe”

Međunarodna konferencija Transitions out of Empire in Central and Southeastern Europe održat će se 23. i 24. rujna 2020. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Riječ je o završnoj konferenciji projekta Hrvatske zaklade za znanost Tranzicija hrvatskih elita iz Habsburške monarhije u jugoslavensku državu voditeljice prof. dr. sc. Iskre Iveljić. Konferencija je organizirana u suradnji s Odsjekom za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Poslijediplomskim doktorskim studijem Moderne i suvremene hrvatske povijesti u europskom i svjetskom kontekstu.

Programska knjižica

Konferencija će biti održana u mješovitom obliku s dijelom izlaganja uživo i dijelom preko video-konferencijskog sustava Microsoft Teams. Konferenciju je moguće pratiti uživo u D7 ili putem video veze. Ako ste zainteresirani za potonje, molimo vas da se javite na jednu od sljedećih adresa: ntomaseg@ffzg.hr ili bjankovi@ffzg.hr.

Izvori i dodatne informacije:

https://croelite.ffzg.unizg.hr/


Natječaj za upis na Poslijediplomski doktorski studij Moderne i suvremene hrvatske povijesti u europskom i svjetskom kontekstu

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FILOZOFSKI FAKULTET

N A T J E Č A J

za upis na sveučilišne poslijediplomske studije u akademskoj godini 2020./2021.

DOKTORSKI STUDIJ IZ ZNANSTVENOGA PODRUČJA HUMANISTIČKIH ZNANOSTI

Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i  svjetskom kontekstu (Hrvatska povijest u 19. i 20. stoljeću)

Uvjeti i kriteriji upisa na studij:

 • završen sveučilišni diplomski studij povijesti ili srodnih znanosti uz uvjet utvrđivanja razlikovnih ispita,
 • prosjek ocjena u diplomskome studiju najmanje 4,00. Za kandidate s prosjekom ocjena od 3.5 do 4.0 Vijeće studija odredit će dodatne uvjete,
 • dvije preporuke sveučilišnih nastavnika ili znanstvenika od kojih je jedna potencijalnog mentora/savjetnika,
 • nacrt istraživanja,
 • motivacijski intervju.

Kandidati za doktorski studij Moderne i suvremene hrvatske povijesti u europskom i svjetskom kontekstu mogu se natjecati za dodjelu „Stipendije za izvrsnost“ koja uključuje oslobođenje plaćanja školarine, a u skladu s kriterijima objavljenim uz natječaj.

Broj mjesta: 30

Školarina po semestru: 6.500,00 kuna


Potrebna dokumentacija za prijavu za upis na doktorske studije:

 • Pisana prijava (molba) za upis na studij i Izjava o financiranju (obrazac na web stranici FF);
 • Ovjerena preslika diplome o završenom sveučilišnom preddiplomskome i diplomskome  studiju;
 • Potvrda o položenim ispitima u diplomskome studiju s izračunatom prosječnom ocjenom  ili dopunska isprava o studiju;
 • Preporuke sveučilišnih nastavnika ili znanstvenika od kojih je jedna potencijalnog mentora/savjetnika;
 • Životopis;
 • Nacrt istraživanja;
 • Preslika domovnice ili odgovarajući dokument za strance.

Opći uvjeti:

 • Poslijediplomski sveučilišni doktorski studiji traju 6 semestara (3 godine).  
  • Preporuke sveučilišnih nastavnika i razgovor s kandidatima na kojem će se ispitati motivacija za studij i sklonost znanstvenom istraživanju je obvezan kriterij i sastavni dio upisnog postupka na svim doktorskim studijima.
  • Diploma sveučilišnih dodiplomskih studija stečena na Filozofskom fakultetu u Zagrebu po sustavu prije 2005. godine izjednačena je diplomi sveučilišnih diplomskih studija.
  • Za kandidate koji su po studijskome sustavu prije 2005. stekli akademski stupanj „Magistar znanosti“ ili su upisali i djelomično izvršili obveze u poslijediplomskom znanstvenom studiju prije Bolonje Vijeće pojedinoga doktorskoga studija donijet će odluku u kojoj se mjeri studij može priznati i odredit će obveze na doktorskome studiju te sukladno tome odobriti upis.
  • Za kandidate koji su završili diplomski studij u znanstvenom području i polju koji se razlikuje od područja i polja doktorskog studija, Vijeće studija može zahtijevati polaganje razlikovnih kolegija za stjecanje temeljnih znanja potrebnih za pohađanje i završavanje doktorskoga studija za koji se kandidat prijavljuje.
  • Kandidati sa završenim studijem i stečenom visokoškolskom kvalifikacijom u inozemstvu obavezni su pokrenuti postupak akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije. Upute o pokretanju postupka mogu se pronaći na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu www.unizg.hr
  • Kandidati u tijeku studija trebaju dokazati znanje stranih jezika prema programu studija na koji se prijavljuju. Provjera poznavanja jezika može se obaviti na Fakultetu ili se može dokazati potvrdama.
  • Školarina studija ne uključuje troškove ukoričavanja rada, troškove tiskanja diplome i promocije.
  • Strani državljani upisuju studij pod jednakim uvjetima kao i državljani RH.

Opširnije obavijesti o poslijediplomskim studijima, uvjetima i potrebnoj dokumentaciji za prijavu mogu se pronaći na mrežnoj stranici Fakulteta www.ffzg.hr  (poslijediplomska referada).

Ako se na neki studij ne javi dovoljan broj kandidata, Fakultet zadržava pravo da za ovu akademsku godinu ne otvori studij.

Prijave (molbe) kandidata s dokazima o zadovoljavanju uvjeta šalju se poštom na adresu:

Filozofski fakultet, s naznakom „Natječaj za upis na poslijediplomski studij“, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb. Prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Natječaj za doktorske studije otvoren je do 16. listopada 2020.


Prilog:


Izvor i dodatne informacije:

Bavarske godišnje stipendije za diplomske i poslijediplomske studije u akademskoj godini 2021./2022.

Slobodna Država Bavarska, odnosno Bavarski visokoškolski centar za srednju, istočnu i jugoistočnu Europu (BAYHOST – Bayerisches Hochschulzentrum für Mittel-, Ost- und Südosteuropa), nudi u akademskoj godini 2021./2022. kandidatima iz Hrvatske godišnje stipendije za diplomske (master) te poslijediplomske ili doktorske studije na bavarskim visokim učilištima.

Moguće je i financiranje jednogodišnjega studijskog boravka u Bavarskoj kao dijela doktorskoga studija u matičnoj zemlji.

Jednogodišnje stipendije mogu se produljiti dva puta do najviše tri godine.

Obrasci za prijavu, upute o potrebnim prilozima i dodatna objašnjenja nalaze se na mrežnoj stranici BAYHOST-a.

Kontakt osoba za dodatne informacije:

gđa Katrin Döppe (BAYHOST Scholarship programs),
adresa e-pošte doeppe@bayhost.de.

Rok za podnošenje prve prijave na adresu BAYHOST-a je 1. prosinca 2020. godine (datum primitka prijave).

Prijave se šalju poštom na sljedeću adresu:

Bayerisches Hochschulzentrum für Mittel-, Ost- und Südosteuropa BAYHOST
Universitätsstraße 31
D-93053 Regensburg
Germany

Izvor: https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-196/bavarske-godisnje-stipendije-za-diplomske-i-poslijediplomske-studije-u-akademskoj-godini-2021-2022/3928