Call for papers: The Transnational History and Memory of WWII in Croatia, Bosnia and Hercegovina, Slovenia and the Northern Adriatic

With this call for papers, we invite submissions dealing with the transnational history and memory of marginalized and forgotten sites in Southeastern Europe where genocide and systematic murder took place during the Second World War. For project-related reasons, the geographical focus is on the territory of what was once called the “Independent State of Croatia”, Dalmatia, the territories of Slovenia annexed by Germany, Italy and Hungary as well as the Italian, Slovenian, and Croatian territories on the Northern Adriatic, which were under fascist Italian control from 1941 and formed the Operational Zone of the Adriatic Littoral when Nazi Germany took control from September 10, 1943, onwards.

How to apply

The call for papers is open to applicants residing in the Member States of the European Union whether they are in the early stages of their doctoral studies or are already senior scholars. We welcome multidisciplinary approaches as well as approaches from the disciplines of history, anthropology, cultural studies, social sciences and arts.

The deadline for applications is: October 1st, 2022. / We have now moved the deadline to 15th October 2022.

To apply, please send a short CV and an abstract of the proposed research paper (length 1000 words) in English to: Heike.Karge@geschichte.uni-regensburg.de and Thomas.porena@gmail.com

Successful applicants (approx. 15) will be invited to present their research at an international conference to be held in Regensburg. Germany, in 2023, and will contribute to an English language edited volume scheduled for publication the following year.

Gostujuće predavanje Marka Medveda

Izv. prof. dr. sc. Marko Medved održat će u subotu, 10. rujna 2022. u 10 sati na Filozofskom fakultetu u Zagrebu u sklopu Doktorskog seminara gostujuće predavanje Katolička crkva u prvoj polovici 20. st. – izabrane teme i neka metodološka pitanja.

Natječaj za upis na sveučilišne poslijediplomske doktorske studije u ak. god. 2022./2023.

DOKTORSKI STUDIJ IZ ZNANSTVENOGA PODRUČJA HUMANISTIČKIH ZNANOSTI

Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i  svjetskom kontekstu (Hrvatska povijest u 19. i 20. stoljeću)

Uvjeti i kriteriji upisa na studij:

 • završen sveučilišni diplomski studij povijesti ili srodnih znanosti uz uvjet utvrđivanja razlikovnih ispita,
 • prosjek ocjena u diplomskome studiju najmanje 4,00. Za kandidate s prosjekom ocjena od 3.5 do 4.0 Vijeće studija odredit će dodatne uvjete,
 • dvije preporuke sveučilišnih nastavnika ili znanstvenika od kojih je jedna potencijalnog mentora/savjetnika,
 • nacrt istraživanja,
 • motivacijski intervju.

Broj mjesta: 30

Školarina po semestru: 6.500,00 kuna

Potrebna dokumentacija za prijavu za upis na doktorske studije:

 • Pisana prijava (molba) za upis na studij i Izjava o financiranju (obrazac na web stranici FF);
 • Ovjerena preslika diplome o završenom sveučilišnom preddiplomskome i diplomskome  studiju;
 • Potvrda o položenim ispitima u diplomskome studiju s izračunatom prosječnom ocjenom  ili dopunska isprava o studiju;
 • Preporuke sveučilišnih nastavnika ili znanstvenika od kojih je jedna potencijalnog mentora/savjetnika;
 • Životopis;
 • Nacrt istraživanja (opis istraživačkog interesa);
 • Preslika domovnice ili odgovarajući dokument za strance.

Ako se na neki studij ne javi dovoljan broj kandidata, Fakultet zadržava pravo da za ovu akademsku godinu ne otvori studij.

Prijave (molbe) kandidata s dokazima o zadovoljavanju uvjeta šalju se poštom na adresu:

Filozofski fakultet, s naznakom „Natječaj za upis na poslijediplomski studij“, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta primaju se od 1. do 30. rujna 2022. Prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Izvori i dodatne informacije: