Natječaj za akademsku mobilnost 2023. – DOKTORSKI STUDENTI kotizacije

Sveučilište u Zagrebu je raspisalo Natječaj za akademsku mobilnost u 2023. (prvi krug) za c) mobilnost doktorskih studenata (KOTIZACIJE za aktivno sudjelovanje na znanstveno-stručnim skupovima) za prekograničnu mobilnost (01.02. do 01.07. 2023.).
Molimo pristupnike da pročitaju tekst Natječaja Sveučilišta u Zagrebu.

PRIJAVA: ON-LINE I EMAILOM

Prijava se sastoji od on-line prijave i dokumentacije (sken @)

  1. Rok za on-line prijavu: NAJKASNIJE do 12:00 sati 15. studenoga, 2022.
  2. Rok za slanje CJELOKUPNE dokumentacije je do 14:00 sati 15. studenoga na: international@ffzg.hr.

On-line platforma se zaključava u 12:00 sati 15. studenoga, stoga je on-line obrazac potrebno pravovremeno ispuniti i učitati. Nakon toga obrazac i cjelokupnu ostalu dokumentaciju (str 6. Natječaja) u jednome pdf dokumentu poslati najkasnije:  do 14:00 sati 15. studenoga na: international@ffzg.hr

Doktorski studenti se obavezno u prijavi za konferenciju prijavljuju kao studenti doktorskoga studija Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te u svim ostalim materijalima navode kao studenti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Na Natječaj se mogu prijaviti:

  • Doktorski studenti zaposlenici Filozofskoga fakulteta
  • Doktorski studenti Filozofskoga fakulteta koji nisu zaposlenici Filozofskoga fakulteta

Doktorski studenti moraju biti upisani u doktorski studij tijekom prijave i tijekom mobilnosti.

Aktivno sudjelovanje na konferenciji podrazumijeva izlaganje ili poster prezentaciju.

Pristupnici prijave šalju Povjerenstvu Filozofskoga fakulteta.Nakon što Povjerenstvo Fakulteta izvrši rangiranje, prijave će biti dostavljene Sveučilištu u Zagrebu koje određuje konačnu rang listu.

Izvor: