Suorganiziranje doktorske radionice sa Sveučilištem u Grazu

Nakon doktorskih radionica sa Sveučilištem u Ljubljani i Sveučilištem u Regensburgu, Poslijediplomski doktorski studij Moderne i suvremene hrvatske povijesti u europskom i svjetskom kontekstu suorganizirat će doktorsku radionicu i sa Sveučilištem u Grazu koja će se održati od 15. do 17. siječnja 2020. u Leibnitzu u Austriji. Program se sastoji od diskusije o odabranim i prethodno distribuiranim tekstovima te prezentacija tema doktorskih istraživanja. Jezik komunikacije je engleski. Troškovi puta i boravka bit će pokriveni. Sudjelovanje će biti bodovano s 5 ECTS-a. Poziv za prijavu bio je upućen e-mailom svim doktorandima, a zainteresirani su se u međuvremenu javili prof. dr. sc. Iskri Iveljić i doc. dr. sc. Branimiru Jankoviću. U tijeku su organizacijske pripreme za što uspješnije održavanje doktorske radionice. O radionici ćemo dakako još obavještavati.

Raspored nastave u akad. god. 2019.-2020.

ZIMSKI SEMESTAR

Obavezni predmeti

Hrvatska predmoderna i moderna povijest

7. XII. 2019., 10-13 sati, dvorana A-201

14. XII. isto

Hrvatska moderna i suvremena povijest

11. I. 2020., 10-13 sati, dvorana A-201

18. I. 2020. isto

Teorijske paradigme i analitičko-interpretativne metode u suvremenoj historijskoj znanosti

25. I. 2020., 10-13 sati, dvorana A-201

1. II. isto

8. II. isto

Hrvatska suvremena povijest

15. II. 2020., 10-13 sati, dvorana A-201

22. II. isto

Doktorski seminar za 3. i 5. semestar

7. XII. 2019., dvorana A-202, 10-13 sati

18. I. 2020. isto

29. I. 2020. isto

8. II. 2020. isto

15. II. 2020. isto

29. II. 2020. isto

Doktorski seminar za 4. i 6. semestar (također za studente koji su imali prekid a bit će u III. ili V. semestru):

7. III. 2020. dvorana A-202, 10-13 sati

28. III. 2020.

4. IV. 2020.

9. V. 2020.

23. V. 2020.

Doktorski seminar za 2. semestar

23. V. 2020. dvorana A-202, 10-13 sati

6. VI. 2020.

4. VII. 2020.

5. IX. 2020.

26. IX. 2020.

Izborni predmeti za sve godine

ZIMSKI SEMESTAR

Građanski neposluh u modernoj povijesti, prof. dr. Elvio Baccarini

7. XII. 2019., 13.30-16.30 sati, dvorana A-201

14. XII. isto

11. I. 2020. isto

18. I. 2020. isto

LJETNI SEMESTAR

Svakodnevica socijalističke Hrvatske, prof. dr. Igor Duda

28. III. 2020., 13.30-16.30, dvorana A-201

4. IV. isto

18. IV. isto

25. IV. isto

Jugoslavija u detantu, prof. dr. Tvrtko Jakovina

8. V. 2020., 13.30-16.30, dvorana A-201

15. V. isto

23. V. isto

6. VI.  isto