Suorganiziranje doktorske radionice sa Sveučilištem u Grazu

Nakon doktorskih radionica sa Sveučilištem u Ljubljani i Sveučilištem u Regensburgu, Poslijediplomski doktorski studij Moderne i suvremene hrvatske povijesti u europskom i svjetskom kontekstu suorganizirat će doktorsku radionicu i sa Sveučilištem u Grazu koja će se održati od 15. do 17. siječnja 2020. u Leibnitzu u Austriji. Program se sastoji od diskusije o odabranim i prethodno distribuiranim tekstovima te prezentacija tema doktorskih istraživanja. Jezik komunikacije je engleski. Troškovi puta i boravka bit će pokriveni. Sudjelovanje će biti bodovano s 5 ECTS-a. Poziv za prijavu bio je upućen e-mailom svim doktorandima, a zainteresirani su se u međuvremenu javili prof. dr. sc. Iskri Iveljić i doc. dr. sc. Branimiru Jankoviću. U tijeku su organizacijske pripreme za što uspješnije održavanje doktorske radionice. O radionici ćemo dakako još obavještavati.