VI. kongres hrvatskih povjesničara (Rijeka, 29. IX. – 2. X. 2021.)

Na VI. kongresu hrvatskih povjesničara koji će se održati od 29. rujna do 2. listopada 2021. na Filozofskom fakultetu u Rijeci sudjeluje niz nastavnika i doktoranada Poslijediplomskog doktorskog studija Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i svjetskom kontekstu.

Opširnije o temama i sažecima njihovih izlaganja moguće je vidjeti u rasporedu rada i zborniku sažetaka u nastavku.

Iz programa posebno izdvajamo doktorandsku sekciju „Čudni ljudi čudnog imena“: odnos prema drugome i prijetnje nacionalnoj kulturi u kojoj sudjeluju Nikola Tomašegović, Karlo Jurak, Bibijana Papo Hutinec, Karlo Držaić, Marino Badurina i Branimir Janković (moderator). U prilogu su fotografije sa sekcije.

Izdvajamo i sekciju Dugo trajanje kulturnih politika između Srednje Europe i Mediterana (1780.-1980.) u kojoj sudjeluju Mihaela Marić, Zvjezdana Sikirić Assouline, Filip Šimetin Šegvić (izlagač i moderator), Nikolina Šimetin Šegvić, Martin Previšić, Tomislav Branđolica. U prilogu su fotografije sa sekcije.

Doktorandi i nastavnici našeg doktorskog studija pojedinačno sudjeluju i u mnogim drugim sekcijama.

N A T J E Č A J za upis na sveučilišne poslijediplomske studije u akademskoj godini 2021./2022.

DOKTORSKI STUDIJ IZ ZNANSTVENOGA PODRUČJA HUMANISTIČKIH ZNANOSTI

Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i  svjetskom kontekstu (Hrvatska povijest u 19. i 20. stoljeću)

Broj mjesta: 30

Školarina po semestru: 6.500,00 kuna

Potrebna dokumentacija za prijavu za upis na doktorske studije:

  • Pisana prijava (molba) za upis na studij i Izjava o financiranju (obrazac na web stranici FF);
  • Ovjerena preslika diplome o završenom sveučilišnom preddiplomskome i diplomskome studiju;
  • Potvrda o položenim ispitima u diplomskome studiju s izračunatom prosječnom ocjenom ili dopunska isprava o studiju;
  • Preporuke sveučilišnih nastavnika ili znanstvenika od kojih je jedna potencijalnog mentora/savjetnika;
  • Životopis;
  • Nacrt istraživanja (opis istraživačkog interesa);
  • Preslika domovnice ili odgovarajući dokument za strance.

Ako se na neki studij ne javi dovoljan broj kandidata, Fakultet zadržava pravo da za ovu akademsku godinu ne otvori studij.

Prijave (molbe) kandidata s dokazima o zadovoljavanju uvjeta šalju se poštom na adresu: Filozofski fakultet, s naznakom „Natječaj za upis na poslijediplomski studij“, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta primaju se od 1. do 30. rujna 2021.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Kandidati koji se prijavljuju za upis na doktorske studij Arheologije i doktorski studij Moderne i suvremene hrvatske povijesti… mogu predati molbu za dodjelu Stipendije za izvrsnost. Stipendija za izvrsnost podrazumijeva oslobođenje plaćanja školarine.

Upute:

Upute-za-sastavljanje-nacrta-istrazivanja-za-MODERNU-i-SUVREMENU-HRV.-POVJ.

MOD-POV-Kriteriji-za-dodjelu-stipendije-2021-1

Izvor, dodatne informacije i upute:

https://pds.ffzg.unizg.hr/natjecaji-za-upis/