N A T J E Č A J za upis na sveučilišne poslijediplomske studije u akademskoj godini 2021./2022.

DOKTORSKI STUDIJ IZ ZNANSTVENOGA PODRUČJA HUMANISTIČKIH ZNANOSTI

Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i  svjetskom kontekstu (Hrvatska povijest u 19. i 20. stoljeću)

Broj mjesta: 30

Školarina po semestru: 6.500,00 kuna

Potrebna dokumentacija za prijavu za upis na doktorske studije:

  • Pisana prijava (molba) za upis na studij i Izjava o financiranju (obrazac na web stranici FF);
  • Ovjerena preslika diplome o završenom sveučilišnom preddiplomskome i diplomskome studiju;
  • Potvrda o položenim ispitima u diplomskome studiju s izračunatom prosječnom ocjenom ili dopunska isprava o studiju;
  • Preporuke sveučilišnih nastavnika ili znanstvenika od kojih je jedna potencijalnog mentora/savjetnika;
  • Životopis;
  • Nacrt istraživanja (opis istraživačkog interesa);
  • Preslika domovnice ili odgovarajući dokument za strance.

Ako se na neki studij ne javi dovoljan broj kandidata, Fakultet zadržava pravo da za ovu akademsku godinu ne otvori studij.

Prijave (molbe) kandidata s dokazima o zadovoljavanju uvjeta šalju se poštom na adresu: Filozofski fakultet, s naznakom „Natječaj za upis na poslijediplomski studij“, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta primaju se od 1. do 30. rujna 2021.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Kandidati koji se prijavljuju za upis na doktorske studij Arheologije i doktorski studij Moderne i suvremene hrvatske povijesti… mogu predati molbu za dodjelu Stipendije za izvrsnost. Stipendija za izvrsnost podrazumijeva oslobođenje plaćanja školarine.

Upute:

Upute-za-sastavljanje-nacrta-istrazivanja-za-MODERNU-i-SUVREMENU-HRV.-POVJ.

MOD-POV-Kriteriji-za-dodjelu-stipendije-2021-1

Izvor, dodatne informacije i upute:

https://pds.ffzg.unizg.hr/natjecaji-za-upis/