VI. kongres hrvatskih povjesničara (Rijeka, 29. IX. – 2. X. 2021.)

Na VI. kongresu hrvatskih povjesničara koji će se održati od 29. rujna do 2. listopada 2021. na Filozofskom fakultetu u Rijeci sudjeluje niz nastavnika i doktoranada Poslijediplomskog doktorskog studija Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i svjetskom kontekstu.

Opširnije o temama i sažecima njihovih izlaganja moguće je vidjeti u rasporedu rada i zborniku sažetaka u nastavku.

Iz programa posebno izdvajamo doktorandsku sekciju „Čudni ljudi čudnog imena“: odnos prema drugome i prijetnje nacionalnoj kulturi u kojoj sudjeluju Nikola Tomašegović, Karlo Jurak, Bibijana Papo Hutinec, Karlo Držaić, Marino Badurina i Branimir Janković (moderator). U prilogu su fotografije sa sekcije.

Izdvajamo i sekciju Dugo trajanje kulturnih politika između Srednje Europe i Mediterana (1780.-1980.) u kojoj sudjeluju Mihaela Marić, Zvjezdana Sikirić Assouline, Filip Šimetin Šegvić (izlagač i moderator), Nikolina Šimetin Šegvić, Martin Previšić, Tomislav Branđolica. U prilogu su fotografije sa sekcije.

Doktorandi i nastavnici našeg doktorskog studija pojedinačno sudjeluju i u mnogim drugim sekcijama.